Parish Fathers
Pastor Father Parish Vicar Deacon
Vincentê
Đinh Ngọc Thảo, OP.
Giuse Maria
Đỗ Cao Nhân, O.P.
Joseph
Ðỗ Nguyên Chương


Service Council 
(term 2014 - 2017 beginning in September)
The President Vice Internal Vice External Secretary

Mr. Hoàng Nam Giao
hoidongmucvu@loduc.org
Mr. Nguyễn Văn Nên Mr. Vũ Đức Phú Mrs. Bùi Bạch Yến
Office Manager Accountant
Mrs. Nguyễn Phương Dung Mrs. Phạm Thị Hồng

Financial Council
The President Vice President Secretary
Mr. Nguyễn Trọng Thịnh Mr. Nguyễn Cường Mr. Nguyễn Quý Sương
Financial Council Members
Mr. Đào Ân (Andy) Mrs. Nguyễn Thị Sâm
Giờ Lễ:

Thứ 2-6: 9.00& 6:30pm
Thứ 7: 9:00 sáng
& thay CN : 6:00 chiều
CNhật: 7:00, 9:00, 11:00 sáng
1:15 pm English, 6:00 chiều
Giải tội:

30 phút trước giờ lễ ngày thường (thứ 2 đến thứ bảy)
Thứ Bảy 5:00-5:45PM