Model Search for Thanksgiving Festival Fashion Show Casting on Oct 8th, 2017 at 11am-2pm in the Parish Hall


Calling All Aspiring runway models
Female: 5 feet 7 inches or taller
Male: 5 feet 10 inches or taller
18 years old and up
visit website fallfestfashionshow
-->
Giờ Lễ:

Thứ 2-6: 9.00& 6:30pm
Thứ 7: 9:00 sáng
& thay CN : 6:00 chiều
CNhật: 7:00, 9:00, 11:00 sáng
1:15 pm English, 6:00 chiều
Giải tội:

30 phút trước giờ lễ ngày thường (thứ 2 đến thứ bảy)
Thứ Bảy 5:00-5:45PM