HỌP / SINH HOẠT HỘI ĐOÀN

Đoàn Tông Đồ Fatima - Ngày 7 tháng 3 sau thánH lễ 9 giờ sáng tại phòng crying ở nhà thờ.

Huynh Đoàn Đaminh, - họp, CN 1 tháng 3, lúc 3:00PM ở hội trường Bernadette.

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm - họp, CN 1 tháng 3, lúc 3:45PM ở hội trường Bernadette.

Hội Bà Mẹ Công Giáo - họp, CN 1 tháng 3, lúc 4:00PM ở hội trường Bernadette.

Legiô Mariae - sinh hoạt hằng tuần lúc 4:30 chiều tại phòng crying room, hội trường thánh bernadette.

Phong Trào Cursillo - sinh hoạt vào thứ hai tuần thứ 2 của mỗi tháng lúc 7:30PM tại phòng họp của giáo xứ.

LỚP GIÁO LÝ RỬA TỘI EM BÉ & NGÀY RỬA TỘI THÁNG 3 - Vì trùng vào thứ Tư Lễ Tro và CN kỷ niệm thánh hiến nhà thờ nên lớp giáo lý rửa tội em bé & ngày rửa tội sẽ được thay đổi như sau: Lớp Giáo Lý: thứ Tư 25 tháng 2, 2015 @ 7:30PM ● Ngày Rửa Tội: CN 8 tháng 3, 2015. Xin quý cha mẹ có em nhỏ rửa tội lưu ý.

Giờ Lễ:

Thứ 2-6: 9.00& 6:30pm
Thứ 7: 9:00 sáng
& thay CN : 6:00 chiều
CNhật: 7:00, 9:00, 11:00 sáng
1:15 pm English, 6:00 chiều
Giải tội:

30 phút trước giờ lễ ngày thường (thứ 2 đến thứ bảy)
Thứ Bảy 5:00-5:45PM