Chúa Nhật 20 thường niên, A

Tải xuống ( Download) PDF DOC

Bài đọc 1 Is 56,1.6-7
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1Đức Chúa phán như sau : Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ. 6Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh, cùng trở nên tôi tớ của Người, hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta, 7đều được Ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta. Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng, vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Đó là Lời Chúa.

Bài đọc 2 Rm 11,13-15.29-32
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

13 Thưa anh em, tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là Tông Đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi,14 mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. 15 Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hoà giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì, nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống ? 29 Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý. 30 Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót, vì con dân Ít-ra-en không vâng phục ; 31họ cũng thế : nay họ không vâng phục Thiên Chúa, vì Người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. 32 Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người. Đó là Lời Chúa.

Tin Mừng Mt 15,21-28
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

21 Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-naan, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” 24 Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” 26Người đáp : “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật ! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là Lời Chúa.


Lời Nguyện Giáo Dân
Lời Nguyện Giáo Dân Chúa Nhật 20 thường niên, A

 Chủ tế :

 Tin tưởng vào tình yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện chân thành sau đây.

Xướng viên:

1. “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”, xác tín vào lòng thương xót của Chúa Giêsu, chúng ta hãy mạnh dạn đến với Chúa, xin Ngài chữa lành hồn xác chúng ta khỏi những nết hư, bệnh tật, và giúp chúng ta sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Chúng ta cầu nguyện cho các thầy cô, các sơ, các thầy, các giáo lý viên. Họ là những ngưởi được mời gọi để hướng dẫn giáo dục truyền giao đức tin và văn hóa cho các người trẻ. Xin Chúa hướng dẫn và chúc lành cho họ để họ không chỉ là những thầy dạy kiến thức mà còn là những chứng nhân của Tin Mừng cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang khao khát tìm hiểu về đạo Kitô giáo, đạo Công Giáo. Xin Chúa thánh thần hướng dẫn, mở lòng trí để họ tìm hiểu, học hỏi Lời Chúa. Cho mỗi người chúng trở thành những chứng nhân niềm tin vào Đức Giêsu Kitô để có thể lôi cuốn, đồng hành với những anh chị em dự tòng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Chúng ta cầu nguyện cho những linh mục già nua hay đang bị đau yếu, đặc biệt là cha Châu và các cha trong Tồng Giáo Phận đang đau yếu. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và cho các ngài nhận được sự chăm sóc an ủi.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5. Chúng ta cầu nguyện cho giáo xứ, cho mỗi người chúng ta là những chi thể của Chúa Kitô, được trở thành anh chị em với nhau qua bí tích Rửa tội, và được mời gọi trở nên dấu chỉ của sự hiệp nhất và yêu thương trong Đức Kitô và trong tình liên đới.

6. Trong giây phút thinh lặng chúng ta dâng lên Thiên Chúa tất cả những ý nguyện riêng tư, thầm kín, của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 Chủ tế :

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân từ, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này xin Chúa nhận lời và ban cho chúng con theo như thánh ý của Chúa nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con Amen.
Giờ Lễ:

Thứ 2-6: 9.00& 6:30pm
Thứ 7: 9:00 sáng
& thay CN : 6:00 chiều
CNhật: 7:00, 9:00, 11:00 sáng
1:15 pm English, 6:00 chiều
Giải tội:

30 phút trước giờ lễ ngày thường (thứ 2 đến thứ bảy)
Thứ Bảy 5:00-5:45PM