Chúa Nhật 12 TN, A

Tải xuống ( Download) PDF DOC

Bài đọc 1 Gr 20, 10-13
Bài trích sách ngồn sứ Giê-rê-mi-a.

10 Con nghe biết bao người vu cáo : “Kìa, lão ‘Tứ phía kinh hoàng !’, hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi !” Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói : “Biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó !” 11 Nhưng ĐỨC CHÚA hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề : đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. 12 Lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài. 13 Hãy ca tụng ĐỨC CHÚA, hãy ngợi khen ĐỨC CHÚA, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Đó là Lời Chúa.

Bài đọc 2 Rm 5, 12-15
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma

12 Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết ; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. 13 Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội. 14 Thế mà, từ thời A-đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như A-đam đã phạm. A-đam là hình ảnh Đấng sẽ tới. 15 Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.. Đó là Lời Chúa.

Tin Mừng Mt 10, 26-33
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. 28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. 32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Đó là Lời Chúa.


Lời Nguyện Giáo Dân
Lời Nguyện Giáo Dân Chúa Nhật 12 TN, A

 Chủ tế :

 Tin tưởng vào tình yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện chân thành sau đây.

Xướng viên:

1. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hãy biết kính sợ Thiên Chúa, sống liêm chính và tinh thần phó thác vào Thiên Chúa, Đấng sáng tạo và cứu độ chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Chúng ta cầu nguyên cho các ân nhân của giáo xứ, còn sống cũng như đã qua đời. Vì lòng đại lượng và nhiệt thành đã cộng tác, đóng góp vào việc chung. Xin Chúa trả công bội hậu cho những việc tốt lành họ đã làm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Chúng ta cầu nguyện cho những người đau yếu trong giáo xứ. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và ơn trông cậy để họ khỏi thất vọng trong những lúc đau đớn, buồn chán, và cho họ được chữa lành theo như thánh ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Chúng ta cầu nguyện cho việc thăng tiến của các hội đoàn, phong trào, ban ngành, và mục vụ trong giáo xứ. Để mỗi người khi tham gia các hội đoàn, phục vụ trong các mục vụ cảm nhận được niềm vui phục vụ, niềm vui là thành viên của phong trào, và gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu trong đời sống tâm linh.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5. Chúng ta cầu nguyện cho cuộc bầu cử tân Hội Đồng Mục Vụ hôm nay của giáo xứ được diễn ra tốt đẹp, nhiều người tham gia bầu cử, và tiếp tục cộng tác, dấn thân xây dựng, phục vụ cộng đoàn.

6. Trong giây phút thinh lặng chúng ta dâng lên Thiên Chúa tất cả những ý nguyện riêng tư, thầm kín, của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 Chủ tế :

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân từ, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này xin Chúa nhận lời và ban cho chúng con theo như thánh ý của Chúa nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con Amen.
Giờ Lễ:

Thứ 2-6: 9.00& 6:30pm
Thứ 7: 9:00 sáng
& thay CN : 6:00 chiều
CNhật: 7:00, 9:00, 11:00 sáng
1:15 pm English, 6:00 chiều
Giải tội:

30 phút trước giờ lễ ngày thường (thứ 2 đến thứ bảy)
Thứ Bảy 5:00-5:45PM