Giờ Lễ:
• Thứ 2-6: 9.00& 6:30pm
• Thứ 7: 9:00 sáng
& thay cho Chúa Nhật : 6:00 chiều
• Chúa Nhật: 7:00, 9:00, 11:00 sáng
1:15 pm English, 6:00 chiều

Giải tội:
• 20 phút trước lễ trong tuần hoặc lấy hẹn (thứ 2 đến thứ bảy)
• Thứ Bảy: 5:00-5:45 chiều
• Thứ Tư trong giờ chầu thánh thể sau thánh lễ 6:30PM
• Thứ Sáu Đầu Tháng trong giờ chầu Thánh Thể sau thánh lễ 6:30PMKHAI THUẾ MIỄN PHÍ:
VITA (Volunteer Income Tax Assistance)
Chúa Nhật: 2/5/2017 - 4/16/2017 từ 9am-2pm
Phòng số: 1 & 2 hội trường thánh Giuse.
Every Sunday : 2/5/2017 - 4/16/2017 9am-2pm


LỚP HỌC TIẾNG MỸ, CN 05/02
bắt đầu vào CN 05/02/2017
từ 8:30-10:00
Phòng số: 11 & 12 hội trường thánh Giuse.


TĨNH TÂM THƯỜNG HUẤN CHO CÁC GIÁO VIÊN
Date: 2/25/2017


AYC 2017
Theme: Holiness
Date: JULY 28-30, 2017
Registration will begin February 1st.
Contact cô Nhi.
Registration form is available at the church entrance.


BAN TIN TIN YEU, CN 4 MC, A, 2017
Tải xuống P1 ( Download) PDF